Regulamin

REGULAMIN
 
1. Właścicielem sklepu internetowego SugarCubes i sprzedawcą jest firma PEEL Przemysław Lisiecki
2. Zgodnie z wytycznymi ustawy o danych osobowych RODO (nowego rozporządzenia o ochronie danych) wszelkie dane i informajce przekazywane przez klienta są dobrowolne i służą tylko i wyłącznie realizacji złożonego zamówienia i dostarczenia towaru. Każdy klient przez złożeniem zamówienia musi zapoznać się z regulaminem i go zaakceptować.
3. Administratorem danych osobowych jest firma PEEL Przemysław Lisiecki, ul. Storczykowa 4/3 62-052 Komorniki, właściciel sklepu Sugarcubes
4. Dane podane w formularzach przekazywane są podimotom trzecim tylko i wyłącznie w celu realizacji konkretnego zamówienia np. firmy kurierskie itp.
5. Klient może w każdej chwili poprosić o uaktualnienie swoich danych lub całkowite ich usunięcie z bazy poprzez wysłanie stosownej prośby i informacji mailowo na: sklep@sugarcubes.pl lub telefonicznie +48570037175
6. Firma PEEL Przemysław Lisiecki ul. Storczykowa 4/3 62-052 Komorniki NIP: 7842242150 REGON: 365515158 jest jedynym właścicielem wzorów graficznych etui oraz naklejek do Freestyle Libre i zastrzega sobie do nich wszelkie prawa materialne. Kopiowanie, powielanie, drukowanie surowo wzbronione.
7. Adres biura obsługi klienta: ul. Storczykowa 4/3, 62-052 Komorniki, mail: sklep@sugarcubes.pl, tel. +48570037175
8. Sprzedawca deklaruje że oferowane akcesoria są bezpieczne - zgodnie z ich przeznaczeniem.
9. Akcesoria (naklejki) nie wchodzą w reakcje ze sprzętem, jednak sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nie właściwe użytkowanie zakupionych towarów i związane z tym problemy.
10. Płatność za zakupione towary możliwa jest :
- przelewem tradycyjnym
- szybkim przelewem online lub karta kredytową za pośrednictwem Przelewy24.pl
- za pobraniem (tylko terytorium Polski) - celowe nie odebranie przesyłki pobraniowej nie związane z uszkodzeniem przesyłki (brak protokołu szkody) w związku z poniesionymi kosztami powoduje naliczenie opłaty wysłki oraz przesyłki zwrotnej i wezwanie do zapłaty na rzecz kupującego. Nie ustosunkowanie się do tego spowoduje przekazanie sprawy do egzekucji komorniczej oraz wpisem o nierzetelnym kliencie do rejestru BIK.
11. Wysyłka towarów odbywa się po potwierdzeniu płatności, zgodnie z wybraną opcją dostawy.
Mozliwe opcje dostawy to:
- DPD 
- Inpost 
- Przesyłka zagraniczna listowa 
- Kurier zagraniczny DHL Express, DPD 
12. Sprzedawca nie ponosi winy za uszkodzenie przesyłki lub nie dostarczenie jej przez firmę kurierską lub pocztę.
13. Wysyłki zamówionego towaru realizowane są przez Pocztą Polską oraz usługi kurierskie DHL, DPD i InPost.
14.Zamówienia pobraniowe stanowią zawarcie umowy kupna sprzedaży i odmowa przyjęcia przesyłki, bez wskazania jednoznacznej przyczyny związanej z uszkodzeniem przesyłki lub towarem nie pełnym traktowana jest jako umowa zawarta i wszelkie koszty dostawy jak i zwrotu przesyłki obciążają kupującego. Nieodebranie przesyłki równoznaczne jest z pokryciem kosztów dostawy do odbiorcy jak i przesyłki powrotnej.
15. Konsument (osoba fizyczna) ma ustawowe prawo do zwrotu i odstąpienia od całości umowy (bez podania przyczyny) oraz zwrotu produktu nie używanego, nie uszkodzonego, w okresie 14 dni od momentu zakupu, zgodnie z Ustawą  o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.). Zwrot wpłaconych środków następuje w ciągu 14 dni od zgłoszenia rezygnacji oraz otrzymania produktów zwrotnie z zamówienia, na konto wskazane przez kupującego. Zgodnie z ustawą odstąpienie od umowy nie przysługuje podmiotom gospodarczym np. firmom, fundacjom.
16. Gdy zwrócony produkt posiada uszkodzenia za które odpowiada konsument, sprzedawca ma prawo po przeprowadzeniu oględzin produktu oraz potrącić ewentualną kwotę związaną z ubytkiem wartości towaru. 
 
 
REKLAMACJA I ZWROTY
I. Produkt użyty niezgodne z jego właściwym zastosowaniem, wskazanym na stronie produktu, nie jest objęty rękojmią, ani gwarancją.
II. Wszelkie reklamacje Klient powinien przedstawić wraz z dowodem zakupu Produktu (Potwierdzenie Zamówienia lub właściwa faktura) w celu identyfikacji zamówienia w sklepie.
III. Warunki gwarancji i reklamacji:
Gwarancja nie jest udzielana na uszkodzenia mechaniczne w trakcie użytkowania np. pokrywki baterii, blaszki, obudowy, źródła i miejsca zasilania (korzystanie z niereferencyjnych baterii, nie stosowanie się do instrukcji) oraz uszkodzenia powstałe w wyniku upadku. Czas pracy baterii urządzeń jest uzależniony od wielu czynników a jej wydajność może z czasem użytkowania się obniżyć i jest to związane z naturalnym zużyciem ogniw jak w każdym urządzeniu elektronicznym.

IV. Uprawnienia
W przypadku stwierdzenia wady produktu kupującemu przysługuje prawo naprawy lub wymiany produktu na nowy
V. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową. Złożenie reklamacji możliwe jest tylko i wyłącznie przez kupującego bedącego stroną w umowie. Gwarancja na produkt przysługuje tylko kupującemu na którego wystawiona jest faktura, gwarancja nie przechodzi na osoby trzecie nie będące stroną w umowie. Zgodnie z przepisami prawa zakupy dokonywane na podmiot gospodarczy mają automatycznie ograniczoną gwarancję do 12 miesięcy oraz wyłączoną możliwość rękojmi.
VI. Reklamację Klient może złożyć listownie lub drogą elektroniczną do Działu Obsługi Klienta SugarCubes -> serwis@sugarcubes.pl
VII. Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi do 14 dni od momentu otrzymania zgłoszenia oraz dostarczenia reklamowanego towaru. W przypadku gdy zgłoszony towar nie ma podstaw do reklamacji i działa prawidłowo kosztami wysyłki obciążony zostaje zgłaszający. Od decyzji reklamacyjnej sprzedawcy, konsument może złożyć odwołanie nie później jednak niż 14 dni od momentu otrzymania decyzji.
VIII. SugarCubes jest dystybutorem sensorów Freestyle Libre i nie ponosi odpowiedzialności za ich działanie. Podmiotem realizującym reklamacje jest firma Abbott i do firmy Abbott należy decyzja odnośnie reklamowanego sensora. Reklamację klient składa do sklepu SugarCubes.
Reklamacje sensorów nie są przyjmowane w następujących przypakach:
- gdy wiek dziecka < 4 lat
- miejsce założenia inne niż ramię
- pierwszy i 14 dzień działania założonego sensora, gdy reklamacja odnosi się do wskazań wartosci glikemii na odbiorniku.
IX. Zwrot towaru spoczywa na kupującym.
X. Reklamację na przesyłkę oraz jej zawartość należy składać bezpośrednio u kuriera lub w paczkomacie inpost, w momencie odbioru. Reklamacje z tego tytułu w późniejszym terminie (po terminie doręczenia) nie będą rozpatrywane.
XI. Produkt do reklamacji należy odesłać kompletny czyli wraz z pudełkiem, ładowarką itp. tak jak otrzymane zostały w momencie zakupu. W przypadku stwierdzenia braków reklamacja nie zostanie uwzględniona a przesyłka zostanie zwrócona.
XII. Produkty objęte promocją nie podlegają zwrotowi.

12. Informacje o towarach zamieszczone na stronie Sklepu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego. Przedstawione informacje są jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 kodeksu cywilnego.). Zastrzegamy sobie prawo do niezrealizowania zamówień z ważnych powodów.

13. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym oznacza akceptacje zasad sprzedaży wynikających z powyższego regulaminu przez Klienta oraz zobowiązuje go do przestrzegania zasad w nim zawartych.
14. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z Umowy Sprzedaży jest sąd właściwy zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.