Reklamacje i zwroty

Zakupiony towar możesz zwrócić w ramach odstąpienia od umowy lub w razie wady/awarii zareklamować.

1. Zwrot towaru i odstąpienie od umowy
Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni kalendarzowych bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Odstąpienie od umowy zrealizowane może być przez konsumenta rozumianego podczas zawarcia umowy jako osobę fizyczną lub osobę fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą. Z prawa odstąpienia od umowy zawartej podczas zakupu wyłączone są jednostki i podmioty gospodarcze tj spółki, wspólnoty, fundacje, stowarzyszenia oraz produkty co do których zgodnie z obowiązującym prawem handlowym występuje ograniczona możliwość odstąpienia (patrz punkt 8.9 regulaminu). W przypadku odstąpienia od umowy i zwrotu całości zamówienia zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od zawartej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Zakupione produktu należy zwrócić w stanie w jakim zostały otrzymane w momencie zakupu. Zwrot produktów uszkodzonych lub ze śladami użytkowania sktukować będzie roszczeniem sprzedawcy wobec kupującego. 

a) Możesz pobrać nasz formularz zwrotu, który dostępny jest pod poniższym linkiem
FORMULARZ ZWROTU lub przygotować własne oświadczenie.

b) Wypełniony formularz lub oświadczenie odeślij wraz z zakupionym towarem na adres:

Sklep Sugarcubes
Stawna 2
62-052 Komorniki

c) w ciągu 14 dni Twój zwrot zostanie rozpatrzony z odpowiednią informacją zwrotną na Twój adres mailowy.

Jednocześnie informujemy, gdy zwrócony produkt posiada uszkodzenia za które odpowiada konsument, sprzedawca ma prawo wyegzekwować proces odszkodowawczy, która może być w określonej sytuacji odpowiednio i umiejętnie wyegzekwowany. 

2. Reklamacja towaru 

Pamiętaj aby nigdy nie wyrzucać produktów wadliwych przed rozpatrzeniem reklamacji!
Jeśli w Twoim sprzęcie pojawiła się wada lub przestał funkcjonować, możesz ją do nas zgłosić w ramach gwarancji lub w ramach rękojmi (przygotuj swój własny druk). Uwaga: wyjątkiem do reklamacji są sensory, przy których występuje inna procedura zgłoszenia, opisana dalej w punkcie 3. 

a) Pobierz formularz reklamacji w ramach gwarancji, który dostępny jest pod poniższym linkiem:
FORMULARZ REKLAMACJI

b) Wypełniony formularz odeślij wraz z zakupionym towarem (pamiętaj aby wysłać przedmiot w oryginalnym opakowaniu z elementami które były w nim zawarte np. przewód ładowania, karta gwarancyjna itp.) na adres:

Serwis Sugarcubes
Stawna 2
62-052 Komorniki

c) Reklamacje rozpatrujemy w najszybszym możliwym czasie, z reguły do 14 dni od wpłynięcia prawidłowego zgłoszenia. Maksymalny termin rozpatrzenia reklamacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa to 30 dni. 

3. Reklamacja sensorów Freestyle Libre 1 oraz Freestyle Libre 2

Pamiętaj aby nigdy nie wyrzucać produktów wadliwych przed rozpatrzeniem reklamacji!
a). Reklamację należy zgłosić na infolinię serwisową 800 500 800 wew. 1. Następnie pozytywnie rozpatrzona reklamacja otrzyma numer, który należy wysłać wraz ze swoimi danymi kontaktowymi na adres: serwis@sugarcubes.pl
Aby reklamację można było rozpatrzyć zapoznaj się z poniższymi informacjami, które są niezbędne do jej złożenia:
b). Jeśli reklamacja dotyczy błędnych pomiarów lub zakończenia działania sensora przed czasem przygotuj następujące dane:
- wiek użytkownika
- numer seryjny sensora (znajduje się na opakowaniu oraz fizycznie z boku sensora szarym tekstem) i czytnika (osoby używające zamiast czytnika aplikacji LibreLink proszone są o podanie numeru wersji używanej aplikacji oraz modelu telefonu)
- data założenia sensora, data wystąpienia problemów
- przy dużych różnicach w pomiarach (>60mg) dokonujemy pomiar z krwi przy użyciu pasków do czytnika Freestyle Libre i po 10 minutach sprawdzamy pomiar czytnikiem - dokonujemy trzech takich pomiarów. Przy zgłoszeniu podajemy także numery LOT użytych pasków.
- podajemy kody komunikatów błędów dostępne w dzienniku zdarzeń zarówno w czytniku jak i aplikacji na temat / dziennik zdarzeń wraz z godziną ich wystąpienia (kody 3 cyfrowe z dziennika zdarzeń w aplikacji oraz cyfrowo-literowe w dzienniku zdarzeń czytnika)
c). Jeśli reklamacja dotyczy odklejenia się sensora i odpadnięcia, przygotuj:
- numer seryjny sensora i czytnika
- wiek użytkownika i miejsce założenia
- data założenia sensora i data odpadnięcia
- informację potwierdzającą, że sensor nie przebywał w wodzie dłużej niż pół godziny
Tylko na podstawie dokładnych powyższych informacji pracownik infolinii będzie mógł procesować reklamację. Czas realizacji pozytywnie rozpatrzonej reklamacji wynosi do 5-7 dni.
 

4. Reklamacja sensorów Freestyle Libre 3

Pamiętaj aby nigdy nie wyrzucać produktów wadliwych przed rozpatrzeniem reklamacji!
a). Reklamację należy zgłosić mailowo na adres: serwis@sugarcubes.pl podając numer seryjny sensora oraz zrzuty ekranu lub zdjęcia z dziennika zdarzeń aplikacji Freestyle Libre 3, wraz z kodami błędów jeśli nastąpiło wadliwe działanie sensora. Czas rozpatrzenia reklamacji 5-7 dni.

5. Reklamacja sensorów Dexcom G6

Pamiętaj aby nigdy nie wyrzucać produktów wadliwych przed rozpatrzeniem reklamacji!
a). Reklamację należy zgłosić mailowo na adres: serwis@sugarcubes.pl podając numer seryjny sensora oraz zrzuty ekranu lub zdjęcia potwierdzające problemy z sensorem. Przed rozpatrzeniem reklamacji nie wyrzucaj sensora. Czas rozpatrzenia reklamacji 5-7 dni.

 

W przypadku wszystkich innych produktów obowiązuje reklamacja jak w punkcie 2.